Projekt Pomorski Biogaz

Projekt dotyczy opracowania optymalnej energetycznie (w warunkach regionu pomorza) mieszanki odpadów. Kierunek badań wpisuje się w światowe trendy dotyczące wykorzystania odpadów do produkcji energii. Spodziewane wyniki badań mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania pomorskimi rozwiązaniami w dziedzinie utylizacji odpadów oraz budownictwa efektywnego energetycznie.