KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ

Uwaga! Studenci i Absolwenci, którzy między 1 stycznia 2015 r. a 15 września 2016 r. obronili lub obronią pracę magisterską albo licencjacką na temat działań informacyjnych i komunikacyjnych w ochronie środowiska, mogą wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Środowiska na najlepszą pracę magisterską.

Zgłoszone prace powinny być ocenione przez promotora lub recenzenta na ocenę co najmniej dobrą.

Zgłoszenia można przesyłać do 15 września 2016 r. na adres Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Regulamin konkursu (plik pdf, rozmiar 1082 kB)

więcej informacji na stronie