SkillsGarden - O tym czym jest Trening antystresowy NRC©.

Szanowni Państwo,

Trening NRC© jest holistyczną metodą treningu antystresowego w ujęciu interdyscyplinarnym.
NRC© łączy w integralną całość ćwiczenia neurorelaksacyjne, których skutkiem jest stworzenie i wdrożenie codziennych nawyków prozdrowotnych i autorelaksacyjnych, coachingu zarządzania sobą w stresie, ukierunkowanego na redukcję i/lub eliminację stresorów, który poprzedzony jest autodiagnozą głównych źródeł napięć psychicznych w naszym życiu i ogólnych predyspozycji osobowościowych. Spoiwem i uzupełnieniem technik treningu antystresowego NRC© jest medytacja wywodząca się z naukowego podejścia psychologii.

Dla kogo?: Adresatami treningu są wszystkie osoby zainteresowane profilaktyką oraz samorozwojem. To idealny trening dla każdego, kto czuje potrzebę wewnętrznej integracji reakcji własnego organizmu z funkcjami psychicznymi. Szczególnie zapraszamy wszystkie osoby z grup podwyższonego ryzyka stresowego takich jak np. przedsiębiorcy, menedżerowie, urzędnicy administracyjni i sądowi, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele oraz przedstawiciele służb mundurowych. Trening to szansa na rozwiązanie problemów osób przeżywających potrzebę zmniejszenia dokuczliwych zaburzeń psychosomatycznych. Nieoceniony dla tych, którzy cierpią z powodu przeżywanych napięć w postaci dokuczliwych i nie poddających się kontroli wahań stanów emocjonalnych np. chroniczne zmęczenie, płaczliwość, napady apatii, nagłe osłabnięcia, lęki i niepokoje, niczym nieusprawiedliwione stany euforyczne, bóle, natręctw myślowych, zaburzeń wegetatywno-fizjologicznych np. kłopoty ze snem, skurcze, drżenia, kłopoty z oddychaniem, tiki, problemy z ciśnieniem i tętnem, dysfunkcje procesów fizjologicznych.

Metody pracy:Trening antystresowy NRC© opieramy o wieloletnią praktykę zbudowaną na fundamencie naukowym i na bazie indywidualnego podejścia do każdego uczestnika. Stan relaksacji osiągany jest w oparciu o procesy psychoneurofizjologiczne ze szczególnym uwzględnieniem hamowania obocznego oraz warunkowania reakcji relaksacyjnych na bodźce językowe. Uczestnicy osiągają i uczą się relaksacji poprzez aktywny trening, całkowicie na poziomie świadomym i dobrowolnym.

W metodologii warsztatów nie wykorzystujemy żadnych elementów sugestii, autosugestii czy hipnozy. W metodologii pracy nie są również wykorzystywane żadne metody wschodnich szkół medytacji. Niezwykle ważną rzeczą jest fakt, że proponowane metody neurorelaksacji wykluczają stosowanie jakichkolwiek czynników zewnętrznych stymulujących procesy relaksacyjne. Nie stosujemy urządzeń wspomagających obniżanie uśrednionego potencjału korowego w kierunku fal alfa lub theta, jak również technologii feedback, muzykoterapii, aromaterapii, światłoterapii itp.

Jednym z istotnych założeń metodycznych jest ukierunkowanie zajęć na praktyczny aspekt. Program warsztatów nie przewiduje psychoterapii, wykładów, rozbudowanych form interaktywnej pracy grupowej. Oczywiście, na życzenie zainteresowanych, prowadzący wyjaśniają i udzielają szczegółowych informacji dotyczących teoretycznych podstaw stosowanych metod. Skuteczność warsztatów opiera się na indywidualnym podejściu do każdego uczestnika, który - mimo iż w grupie - pracuje pod kierunkiem trenera-terapeuty samodzielnie i aktywnie. Dlatego uczestnicy pracują w małych grupach. Każdy uczestnik ma również możliwość umówienia się z każdym z prowadzących na indywidualne sesje, trening, rozmowę w zależności od osobistych potrzeb. Większość spośród setek uczestników, którzy skorzystali z proponowanego treningu podkreśla jej prostotę i efektywność.

Kto prowadzi trening antystresowy NRC© ?

Jak wygląda ogólny program treningu?

Gdzie odbywają się nasze treningi NRC©?

W jakich terminach są realizowane treningi NRC©?

Co obejmuje cena treningu antystresowego NRC©?

Jaki jest koszt inwestycji w trening antystresowy NRC©?

NA POWYŻSZE PYTANIA ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDŹ WŁAŚNIE TU: SkillsGarden_trening antystresowy NRC©