Ludzie InnoBaltica

Rada Nadzorcza InnoBaltica Sp. z o.o.:

prof. Kazimierz Jakubiuk
Małgorzata Stasiak
Tomasz Szpinda
Michał Ścibisz – Przewodniczący Rady

Zarząd InnoBaltica Sp. z o.o.:

Jarosław Pawłowski - Prezes Zarządu 

Biuro InnoBaltica:

Małgorzata Korniluk - Menadżer Biura/Specjalista ds. Rozliczeń i Bezpieczeństwa Wydatkowania Środków Publicznych
tel.: (+48) 510-268-727
e-mail: m.korniluk@innobaltica.eu

Zespół Projektów Partnerskich:

Katarzyna Dembowska - Menadżer ds. Projektów Partnerskich/Coach
tel.: (+48) 603-593-444, e-mail: k.dembowska@innobaltica.eu

Joanna Leliwa - Specjalista ds. Projektów dot. Ochrony Środowiska
tel.: (+48) 603-593-444, e-mail: j.leliwa@innobaltica.eu

BIO Prezesa Zarządu InnoBaltica

Jarosław Pawłowski - Prezes Zarządu InnoBaltica sp. z o.o.

Od roku 2013 Pan Jarosław Pawłowski jest Prezesem Zarządu spółki InnoBaltica sp z o.o., powołanej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalne uczelnie wyższe w celu wspierania konkurencyjności gospodarki na obszarze województwa pomorskiego. W latach 2011 i 2012 Pan Pawłowski zajmował stanowisko Dyrektora Biura Gdynia w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o.o., gdzie odpowiadał za realizację procesu przekształceń terenów po upadłej stoczni Gdynia S.A. i przekształcenia ich w Bałtycki Port Nowych Technologii. 
W latach 2008-2011 Jarosław Pawłowski pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zarządzał programami finansowanymi ze środków UE. Od grudnia 2001 r. pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, początkowo jako kierownik Biura Programów Regionalnych, a od kwietnia 2003 r. jako dyrektor Departamentu Programów Regionalnych, nadzorując prace związane z wdrażaniem programów regionalnych finansowanych ze środków UE. 

Swoją karierę zawodową Pan Pawłowski rozpoczął w 1995 r. w Gdańskiej Akademii Bankowej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Następnie w latach 1997-1999 pracował jako konsultant finansowy dla firm: Planning and Development Collaborative International Inc. w Warszawie, DS Consultants s.c. w Gdańsku oraz Urbecon sp. z o.o. w Sopocie, a także jako analityk w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych w Biurze Rozwoju Regionalnego w Gdyni. 

Jarosław Pawłowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 1998 r. zdobył tytuł magistra ekonomii. W 2000 r. ukończył studia magisterskie w zakresie „Urban Management” na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie.