Kontakt

InnoBaltica Spółka z o.o. 
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
NIP 957-10-03-404, REGON 220639884, KRS 0000311943
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 2.150.000 PLN 

Siedziba: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Budynek B, III piętro, pok. 4.8.1
Tel.: +48 510 268 727
Fax: +48 58 739 71 17
E-mail: innobaltica (at) innobaltica.eu
 

Zarząd InnoBaltica:

Jarosław Pawłowski - Prezes Zarządu

Biuro InnoBaltica:

Małgorzata Korniluk - Menadżer Biura/Specjalista ds. Rozliczeń i Bezpieczeństwa Wydatkowania Środków Publicznych
tel.: (+48) 510-268-727, e-mail: m.korniluk@innobaltica.eu
 

Zespół Projektów Partnerskich:

Katarzyna Dembowska - Menadżer ds. Projektów Partnerskich/Coach
tel.: (+48) 603-593-444, e-mail: k.dembowska@innobaltica.eu

Joanna Leliwa - Specjalista ds. Projektów dot. Ochrony Środowiska
tel.: (+48) 603-593-444, e-mail: j.leliwa@innobaltica.eu