Kontakt

Niniejsza strona jest archiwalną witryną spółki InnoBaltica Spółka z o.o. 
Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem: innobaltica.pl

InnoBaltica Spółka z o.o. 
ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk
NIP 957-10-03-404, REGON 220639884, KRS 0000311943
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

E-mail kontaktowy: innobaltica@innobaltica.pl