Inspiracja

W czym możemy pomóc?

Zespół InnoBaltica jest gotowy do przeanalizowania potencjału Państwa instytucji i wsparcia w określeniu kierunków dalszego rozwoju (audyt innowacji). Pomagamy też w zaprojektowaniu przedsięwzięć rozwojowych, a nasi Agenci Innowacji znajdą dla Państwa Partnerów, z którymi realizacja przedsięwzięcia będzie bardziej efektywna.

Grupa docelowa

Oferta działalności spółki w zakresie II filara skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i młodych naukowców, jednak, z uwagi na kontekst poszukiwań obszarów dla innowacji, w działania angażowany będzie szeroki wachlarz odbiorców, włącznie z NGO, uczniami czy szkołami. 

„Droga do innowacji”, projekt szkoleniowy

Projekt polega na przeprowadzeniu szkoleń podnoszących zdolność do generowania innowacyjnych rozwiązań przez pracowników pomorskich MŚP. 

„Centrum Innowacji”

Projekt został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Pomorskiego jako potencjalne przedsięwzięcie strategiczne dla rozwoju gospodarczego regionu na lata 2014 – 2020.
W ramach realizacji projektu zaplanowano działania określone jako kompleksowe i skoordynowane wsparcie w obszarze:

  • inspirowania tworzenia koncepcji projektów o charakterze innowacyjnym
  • znajdowania partnerów na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć, rozwój współpracy w ramach klastrów
  • modelowania wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych
  • dyfuzji efektów projektów (znajdowanie odbiorców produktów, usług)
  • finansowania działań badawczych w przedsiębiorstwach (voucher badawczy).