Infrastruktura

W czym możemy pomóc?

Uczestniczymy w planowaniu i realizacji projektów rozwoju infrastruktury badawczej, służącej komercjalizacji; usługi adresujemy w szczególności do instytucji sfery B+R, działających w partnerstwie z przedsiębiorstwami lub poszukujących takich Partnerów.