Implementacja

W czym możemy pomóc?

Nasz Zespół posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, potrzebnych do realizacji projektów o innowacyjnym charakterze. Świadczymy także usługi zewnętrznego zarządzania złożonymi projektami dla firm, uczelni oraz instytucji otoczenia innowacji, włącznie z obsługą fazy upowszechniania wyników badań i komercjalizacją rozwiązań.

Jako pośrednik w procesie komercjalizacji, reprezentujemy Klienta w sprzedaży lub zakupie nowego rozwiązania, technologii, patentu lub produktu. 

Projekt NanoPuzzles, rozwój usług B+R na potrzeby m.in. odbiorców komercyjnych

Głównym celem badawczym projektu NanoPuzzles jest opracowanie pakietu algorytmów obliczeniowych do kompleksowego modelowania relacji między strukturą, właściwościami, interakcjami molekularnymi i toksycznością wybranych klas opracowanych nanocząstek. Zamierzonym efektem jest opracowanie narzędzia, umożliwiającego komputerowe określanie bezpieczeństwa nanocząstek.

Projekt HealthPort, projektowanie kierunków rozwoju

Jest to projekt realizowany w ramach partnerstwa zbudowanego przez członków ScanBalt.
W ramach projektu opracowany został dokument o charakterze strategicznym „Innovation Agenda”. Opisano w nim kierunki rozwoju nauk o życiu w obszarze Morza Bałtyckiego. Dokument został przygotowany w oparciu o badania i analizy przeprowadzone w krajach partnerów i może stanowić inspirację w planowaniu realizacji przedsięwzięć rozwojowych w tej dziedzinie. 

Projekt 'Pomorski Biogaz'

Projekt dotyczy opracowania optymalnej energetycznie (w warunkach regionu Pomorza) mieszanki odpadów do produkcji biogazu. Kierunek badań wpisuje się w światowe trendy dotyczące wykorzystania odpadów do produkcji tzw. 'zielonej' energii.
Spodziewane wyniki badań mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania pomorskimi rozwiązaniami w dziedzinie utylizacji odpadów i produkcji biogazu.