Wyniki konkursu INNO START-UP II

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej zgłoszeń, które wpłynęły w ramach konkursu INNO START-UP II. Konkurs przewiduje miejsce dla 3 START-UPÓW.

Wyniki przedstawiają się następująco:
 
AssisTech Sp. z o.o. – 32,3 pkt
VOLANTO Sp. z o.o. – 26,6 pkt
SCALAC Sp. z o.o. – 22,6 

Lista rezerwowa:
Blue Dot Solutions – 18 pkt
 
Gratulujemy!!