Współpraca z siecią ERRIN

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” w maju 2013 r. zostało członkiem sieci ERRIN (European Regions Research and Innovation Network). Mająca swoją siedzibę w Brukseli sieć ERRIN jest dynamicznie rozwijającą się organizacją, zrzeszającą ponad 90 regionów europejskich. Jej działalność skupia się na ułatwianiu wymiany wiedzy i doświadczenia oraz służy nawiązywaniu wspólnych działań i partnerstw projektowych w celu wzmocnienia potencjału badawczego i innowacyjnego swoich członków. Poprzez angażowanie się w dyskusje z instytucjami europejskimi, sieć ERRIN stara się również wywierać wpływ na poszczególne polityki unijne w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb regionalnych.

Regularne spotkania członków sieci na tematycznych grupach roboczych oraz kluczowych z punktu widzenia ich interesów wydarzeniach służą wymianie informacji oraz know-how na temat funduszy unijnych, możliwości projektowych, aktualnych tzw. dobrych praktyk, możliwości budowania partnerstw międzynarodowych i rozwijania wspólnych projektów.

W ramach sieci funkcjonuje obecnie 15 grup tematycznych. Wg wstępnie zgłoszonego zapotrzebowania członków Stowarzyszenia, Pomorskie Biuro w Brukseli uczestnicy w tej chwili w pracach grup roboczych: ICT oraz Energy & Climate Change. Ponadto, monitorowane są prace grup ds. wody oraz finansowania innowacji.

W ramach współpracy z siecią członkowie Stowarzyszenia, jak również inne jednostki z terenu województwa pomorskiego, mają możliwość:

- zgłaszania ogólnej chęci współpracy w ramach wybranego obszaru tematycznego grupy roboczej ERRIN

- zgłaszania opisów realizowanych projektów w celu ich promocji na arenie międzynarodowej poprzez stronę sieci ERRIN http://errinnetwork.eu/content/pomorskie-regional-eu-office

- zgłaszania organizowanych wydarzeń o charakterze europejskim, związanych tematycznie z działalności sieci ERRIN, w celu ich lepszej promocji na arenie międzynarodowej

- zgłaszania chęci współpracy w ramach propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerów do projektów wśród członków ERRIN (w tym celu prosimy o wypełnienie formularza ze strony „Poszukujesz europejskiego partnera do projektu?”)

Wszelkie zapytania, zgłoszenia oraz opisy projektów należy kierować bezpośrednio na adres: pomorskie@pomorskieregion.eu

Więcej informacji o działalności sieci ERRIN w załączonej prezentacji