W Gdańsku powstała Rada Innowacji IDEA GO!

Tworzenie kultury proinnowacyjnej na Pomorzu, znalezienie mechanizmów szybkiego wdrożenia nowych rozwiązań i ich udoskonalenie dla pojawiających się inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze prorozwojowym na Pomorzu to główne cele nowopowstałej  w Gdańsku Rady Innowacji IDEA GO.

W skład Rady weszło 24 liderów innowacji reprezentujących środowiska biznesu, nauki i administracji w Regionie oraz poza nim. Skład Rady Idea Go

Inicjatorem utworzenia Rady Innowacji IDEA GO! jest InnoBaltica.

Powołanie Rady IDEA GO! ma na celu zbudowanie ekosystemu innowacji na Pomorzu umożliwiającego szybkie dostosowywanie się przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu do zmieniającej się dynamicznie gospodarki. 
Członkowie Rady Innowacji IDEA àGO! zajmą się również monitorowaniem i oceną efektywności wdrażania polityki proinnowacyjnej w Województwie Pomorskim i w kraju oraz współtworzeniem inicjatyw na rzecz finansowania projektów innowacyjnych.

Pierwsze posiedzenie Rady Innowacji IDEA GO! zaplanowano na piątek 20 listopada o 13:00 w siedzibie InnoBaltica w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.
 
Więcej informacji:
Joanna Leliwa
+48 603 208 338
j.leliwa@innobaltica.eu
 
www.innobaltica.eu
www.facebook.com/innobaltica