Venture Day

Venture Day to wydarzenie zorganizowane z myślą o przedstawicielach przedsiębiorstw, środowisk naukowych, inwestorów i administracji. Zgromadzi ekspertów w dziedzinie innowacji, którzy swoją wiedzą oraz doświadczeniem podzielą się z uczestnikami. Przy organizacji tego wydarzenia połączyły swoje siły instytucje i organizacje, które wspierają przedsiębiorczość w Trójmieście: investGDA wspierająca inwestycje w Gdańsku, inicjatywa 3camp, której celem jest propagowanie wiedzy w zakresie nowych technologii, STARTER zajmujący się wspieraniem młodych, innowacyjnych firm oraz Agencja Rozwoju Pomorza SA, realizator projektu Inwestornia, którego celem jest wspieranie startupów oraz nawiązywanie kontaktów pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami.

Nad konferencją patronat objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Przy organizacji Venture Day aktywnie wspierają nas partnerzy tacy jak: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni oraz Miasto Gdańsk.

 

VENTURE DAY TO KILKA WYDARZEŃ WSPÓLNIE TWORZĄCYCH SPÓJNĄ CAŁOŚĆ:

 • Konferencja gromadząca wokół innowacji przedsiębiorców, naukę, wynalazców, inwestorów i administrację,
 • Warsztaty mające na celu przygotowanie młodych przedsiębiorców do zaistnienia na globalnym rynku,
 • Pitching wybranych projektów przed potencjalnymi inwestorami,
 • Prezentacje indywidualne ludzi nauki przed inwestorami,
 • Wystawa projektów w fazie prototypownia i gotowych do wprowadzenia na rynek,
 • Networking dający możliwość nawiązywania nowych kontaktów.

CELE

 • Zgromadzenie w jednym miejscu reprezentantów nauki, przedsiębiorców, wynalazców i instytucji finansowych (inwestorów).
 • Wsparcie pomysłodawców w kontaktach z inwestorami.
 • Zaprezentowanie inwestorom ciekawych pomysłów i projektów będących już w fazie realizacji.
 • Stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy środowiskiem nauki, wynalazców, przedsiębiorców i inwestorów.
 • Generowanie pomysłów na nowe projekty.
 • Promocja gospodarcza regionu.