„Szybka ścieżka” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ponownie otwarta!

Uwaga! Uwaga!

„Szybka ścieżka” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ponownie otwarta!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na wsparcie innowacyjnych projektów polskich przedsiębiorców przeznaczy 750 mln zł.

To już trzeci konkurs ogłoszony przez NCBR w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny Rozwój, którego celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Więcej informacji: klik