SME Instrument czyli jak skutecznie aplikować

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatora wydarzenia, Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość", zapraszamy na spotkanie pn. "SME Instrument, czyli jak skutecznie aplikować – międzynarodowe seminarium i warsztaty w Gdyni".

Jesteś innowacyjnym przedsiębiorcą? Chcesz zdobyć fundusze na ukończenie prototypowania i komercjalizację swoich rozwiązań? Dowiedz się, jak to zrobić podczas seminarium i warsztatów z udziałem międzynarodowego eksperta H2020, które odbędą się 18 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. 

Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP zainteresowanych komercjalizacją badań i innowacji do udziału seminarium międzynarodowym, poświęconym efektywnym metodom pozyskiwania funduszy w ramach programu ramowego Horyzont 2020 – „SME Instrument, czyli jak skutecznie aplikować”. 

Już 46 polskim MŚP udało się pozyskać dofinansowanie na komercjalizację innowacji z SME Instrument w ramach największego w historii UE programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 z budżetem blisko 80 mld EUR. Dzięki grantom (od 70% do 100% kosztów kwalifikowanych) oraz mentoringowi i networkingowi, oferowanym za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network, są już na prostej drodze do wprowadzenia na europejski rynek innowacyjnych technologii, produktów i usług.

Projekty, składane w ramach SME Instrument, często otrzymują wysokie, przekraczające próg oceny („seal of excellence”), jednak z powodu braku środków w danym rozdaniu nie otrzymują finansowania. Tymczasem, warto pamiętać, że sposób opracowania wniosku w przypadku tego narzędzia różni się od pozostałych w H2020. Podstawą sukcesu jest zrozumienie aplikacji z perspektywy ewaluatora. Z uwagi na ograniczony czas ewaluacji, opisy muszą być krótkie, przejrzyste, zrozumiałe i w jasny sposób komunikować wiarygodność MŚP i jego innowacji.

W trakcie seminarium „SME Instrument, czyli jak aplikować skutecznie”, uczestnicy szczegółowo przeanalizują strukturę wniosków, poznają najlepsze praktyki w zakresie ich przygotowywania. Przedsiębiorcy otrzymają porady i wskazówki, dzięki którym będą mogli znacząco poprawić jakość swoich wniosków projektowych, a tym samym zwiększyć szanse na zdobycie grantu w Horyzont 2020 – SME Instrument. Ponadto organizatorzy odpowiedzą na najczęściej zadawane pytania, w tym m.in.:

  • Jaka jest rola zewnętrznego ewaluatora w procesie oceny wniosków?
  • Jakich informacji szukają ewaluatorzy w projektach SME? 
  • Jak zwiększyć wiarygodność SME, konsorcjum i proponowanej innowacji?
  • Jakie są najczęstsze błędy w aplikacjach i jak ich uniknąć?
  • Jak wywrzeć pozytywne pierwsze wrażenie, wykorzystując percepcję wizualną?
  • Jak wyjaśnić skomplikowane pomysły za pomocą skutecznych elementów wizualnych?* Uwaga! Szkolenie częściowo prowadzone w języku angielskim bez asysty tłumaczeniowej.

Seminarium „SME Instrument, czyli jak aplikować skutecznie” jest organizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udział w projekcie i w spotkaniu jest bezpłatny.  

PROGRAM:  
09:30 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 10:15 Jak możemy pomóc Twojemu biznesowi - sieć Enterprise Europe Network, Rafał Kruczkowski, Pomorski Ośrodek Sieci Enterprise Europe Network
10:15 – 11:00 SME Instrument – podstawowe informacje, Marcin Stolarek, Pomorski Ośrodek Sieci Enterprise Europe Network
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:00 Jak znacząco zwiększyć szanse na sukces swojego projektu? – SME Instrument dla zaawansowanych z perspektywy ewaluatora, dr Jernej Zupanc, Seyens Ltd., Education Institute for Visual Communication of Science
13:00 – 13:30 Przerwa na lunch
13:30 – 15:30 Konsultacje i warsztaty* dla przedsiębiorców MŚP aplikujących do SME Instrument (w trakcie opracowywania wniosków) lub tych, których projekty otrzymały „seal of excellence” (projekty, które przekroczyły próg oceny, ale z braku środków w danym rozdaniu nie otrzymały finansowania), dr Jernej Zupanc, Seyens Ltd., Education Institute for Visual Communication of Science
 
** Uwaga! W części warsztatowej mogą wziąć udział tylko przedsiębiorcy, którzy wypełnią wcześniej przesłany „idea test” (j. angielski).

PROWADZĄCY:  
Rafał Kruczkowski – Kierownik Pomorskiego Ośrodka Sieci Enterprise Europe Network, działającego przy Stowarzyszeniu "Wolna Przedsiębiorczość”; doświadczony trener i wykładowca, nauczyciel akademicki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych; specjalista w zakresie akceleracji, a także organizacji formalno - prawnej podmiotów gospodarczych na wczesnym etapie rozwoju.

Marcin Stolarek – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego od 2008 roku związany ze Stowarzyszeniem "Wolna Przedsiębiorczość". W latach 2008-2013 świadczył usługi na rzecz mikro i małych przedsiębiorstw, jako akredytowany doradca Krajowego Systemu Usług (KSU) w Punkcie Konsultacyjnym KSU, pomagając opracować strategię wejścia na rynek kilkudziesięciu pomorskich start-upów. Jako współtwórca metodologii PRO-Model, specjalizuje się w usługach doradczych z zakresu tworzenia i oceny modeli biznesowych i zarządzania innowacjami. W Pomorskim Ośrodku Sieci Enterprise Europe Network odpowiedzialny za przeprowadzanie audytów innowacyjności (IMP3rove, Innovation Health Check, innDRIVE i inne). Posiada certyfikat zarządzania projektami IPMA. Specjalista programu Horyzont 2020, w którym pełni rolę Eksperta Innowacji i Key Account Managera dla pomorskich beneficjentów SME Instrument.

dr Jernej Zupanc – doktor informatyki (Uniwersytet w Ljubljanie), stypendysta Fulbrighta, Członek Rady Nauki i Techniki i doradca rządu Republiki Słowenii. Od 2014 jako ekspert i doradca zewnętrzny Komisji Europejskiej ocenia projekty w ramach Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Dotychczas przeprowadził ewaluację ponad 180 projektów o łącznej wysokości grantów 166 mln euro (obecnie w fazie II - 94% skuteczności z 14.1/15). Założyciel i CEO Seyens Ltd., gdzie pomaga MŚP i naukowcom w przygotowaniu wniosków projektowych, kładąc nacisk na komunikację wizualną. Prowadzi warsztaty na europejskich i amerykańskich uczelniach i instytutach badawczych, ucząc, jak efektywnie wizualizować skomplikowane pojęcia i złożone koncepcje. Podczas konsultacji skupia się przede wszystkim na percepcji i zawsze zwraca uwagę na dbałość o szczegóły, co może mieć decydujące znaczenie w procesie skutecznego aplikowania w ramach SME-Instrument.

DLA KOGO:
Seminarium jest skierowane do przedsiębiorców MŚP przygotowujących wnioski do SME Instrument lub tych, których projekty otrzymały „seal of excellence”.  
 
KIEDY I GDZIE: 
Szkolenie odbędzie się 18 października (wtorek) w Gdyni, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98, w sali w sali Koralowej w budynku II (hale łukowe, dojazd od skrzyżowania Al. Zwycięstwa z ul. Redłowską).
 
REJESTRACJA: 
Wstęp wolny, aby wziąć udział w szkoleniu należy się zarejestrować się na stronie: http://bit.ly/skutecznySME-Instrument  

INFORMACJE: 
Więcej informacji o seminarium: Marcin Stolarek, Pomorski Ośrodek Sieci Enterprise Europe Network, tel. 58 751 40 02/15, e-mail marcin.stolarek@swp.gda.pl.