Rozwój metropolii poprzez aktywność pomorskiego biznesu - zapraszamy na panel

InnoBaltica organizuje wspólnie z MTG SA. w ramach Kongresu SMART METROPOLIA 2015 panel:

„Rozwój metropolii poprzez aktywność pomorskiego biznesu”

22 października 2015 r., godz. 12.15 – 13.45

Panel poświęcony wybranym, aktualnym problemom firm na Pomorzu w obszarach technologii:

  • off-shore i portowo-logistyczne
  • ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw
  • interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie
  • medycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

Poruszone zostaną m.in. kwestie dostępności kapitału ludzkiego, bezpieczeństwa danych, rozwoju Smart Grids i efektywności materiałów, eksploatacji zasobów morza, technologii dla transportu morskiego oraz profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, a także technologii podnoszących jakość życia.

Moderator: Damian Derebecki Prezes PICTEC

Paneliści:
Grażyna Filipczuk-Szester – Z-ca Prezesa Zarządu Fundacji Poszanowania Energii
Marita McPhillips – BSR Expertise 
Krzysztof Koniuszaniec – Deep Ocean Technology
Przemysław Szleter - Prezes Zarządu Fundacji Interizon
Karolina Lipińska – Kierownik Referatu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji UMWP

REJESTRACJA: www.smartmetropolia.pl

Dla członków partnerstw Inteligentnych Specjalizacji Pomorza zapewniamy specjalne, niższe ceny stoisk podczas Kongresu SMART METROPOLIA w ramach SALONU INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

PAKIET

KONTAKT:
ISP 1, ISP 3
Tomasz Bogucki, 
tel.: 665-094-555, e-mail: t.bogucki@innobaltica.eu 

ISP 4
Bartosz Rukszto, 
tel.: 697-067-666, e-mail: b.rukszto@innobaltica.eu

ISP 2
Małgorzata Rzepka,
tel.: 603-593-444, e-mail: m.rzepka@innobaltica.eu