Program Kształcenia - PLANOWANIE STRATEGICZNE W ROZWOJU INNOWACJI

Zapraszamy do udziału w Programie Kształcenia realizowanym w InnoBaltica Sp.  z o.o.
Czy umiesz skutecznie wycenić swoją technologię?
Która metoda wyceny będzie najbardziej optymalna dla Twojego rozwiązania?
Czy skuteczne zarządzanie strategiczne może odbyć się bez odpowiedniej wyceny?

 
PROGRAM KSZTAŁCENIA – PLANOWANIE STRATEGICZNE W ROZWOJU INNOWACJI
Innowacje mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności gospodarki a działalność proinnowacyjna jest zasadniczym elementem strategii Europa 2020. Zmniejszają się możliwości wzrostu opartego o wykorzystanie taniej siły roboczej i konieczne staje się znalezienie innych przewag konkurencyjnych.
Strategie zwiększania innowacyjności jako ważny element wskazują inteligentny wzrost, czyli m.in. zwiększenie roli wiedzy, innowacji i edukacji. Program ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowej wyceny technologii i przedsiębiorstwa. Programy dostosowane są dla dwóch grup odbiorców – naukowców oraz przedsiębiorców.
 
Data: 14.05.2015 – Biznes 15.05.2015 - Nauka
Miejsce: InnoBaltica, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Budynek A, IV piętro
Godziny: 8.30 – 17.30
 
Zarządzanie strategiczne w rozwoju innowacji

PROGRAM SZKOLENIA dla BIZNESU - 14 maja
Innowacje [2h]

 • Strategie innowacyjne w rozwoju przedsiębiorstwa
 • Źródła, absorbcja i dyfuzja innowacji
 • Innowacje w GOW (Gospodarce opartej na wiedzy)

Wycena Przedsiębiorstwa[2h]

 • Metody wyceny przedsiębiorstw
 • Generatory wartości przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa innowacyjnego
 • Koncepcja zasobów niematerialnych w zarządzaniu wartością firmy

Wycena technologii [2h]

 • Dochodowe metody wyceny technologii
 • Rynkowe metody wyceny technologii
 • Kosztowe metody wyceny technologii

Transfer technologii i komercjalizacja wiedzy [2h]

 • Współpraca Nauka – Biznes
 • Bariery innowacji, komercjalizacji i transferu technologii
 • Wpływ transferu technologii na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw 

PROGRAM SZKOLENIA dla NAUKI - 15 maja
Innowacje [2h]

 • Strategie innowacyjne w relacji nauka - biznes
 • Źródła, absorbcja i dyfuzja innowacji
 • Innowacje w GOW (Gospodarce opartej na wiedzy)

Przedsiębiorczość akademicka [2h]

 • Pojęcie przedsiębiorczości
 • Cechy przedsiębiorców i rodzaje przedsiębiorczości
 • Motywy i uwarunkowania akademickich działań przedsiębiorczych

Wycena technologii [2h]

 • Dochodowe metody wyceny technologii
 • Rynkowe metody wyceny technologii
 • Kosztowe metody wyceny technologii

Transfer technologii i komercjalizacja wiedzy [2h]

 • Współpraca Nauka – Biznes
 • Bariery innowacji, komercjalizacji i transferu technologii
 • Wpływ transferu technologii na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw 

Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres a.marzec@innobaltica.eu do dnia 13 maja br. ze wskazaniem dnia odbycia szkolenia. 
Organizator zapewnia bufet w formie przerwy kawowej* (możliwość lunchu w bufecie ROMA, Budynek C GPNT)

SYLWETYKA PROWADZĄCEGO
dr Karol Śledzik - adiunkt w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracownik
Centrum Transferu Technologii UG na stanowisku specjalista ds. innowacji i transferu technologii. Autor wielu opracowań dotyczących kapitału intelektualnego, wyceny przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości i innowacyjności.Członek International Joseph A. Schumpeter Society
oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

 
 
 

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu INNOpomorze, którego liderem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a Partnerami InnoBaltica Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.


Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego