Pomorska Nagroda Jakości

Pomorska Nagroda Jakości cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Z roku na rok przybywa chętnych do wzięcia udziału w konkursie. Do ścisłego finału dochodzi 15 – 20 Firm. Statystyki pokazują, że przedsiębiorstwa kładą coraz większy nacisk na jakość, chcą się sprawdzić i szczycić umiejętnym zarządzaniem, a co za tym idzie wysokim poziomem jakości wyrobów i usług, których potwierdzeniem jest udział w Konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości. 

Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości jest formą promocji najlepszych przedsiębiorstw z Pomorza, osiągających dobre wyniki ekonomiczne i z powodzeniem konkurujących na rynkach krajowym i zagranicznych.

CELE

  • Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości, realizuje następujące cele :
  • Popularyzacja wśród organizacji Pomorza myślenia i działania w duchu doskonalenia jakości i zrównoważonego rozwoju oraz zwrócenie uwagi na potrzebę osiągania w tym zakresie poziomu europejskiego.
  • Promocja zarządzania organizacją przy wykorzystaniu modelu doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości, opartego na koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM – Total Quality Management).
  • Popularyzowanie certyfikacji na zgodność z normami serii ISO 9000 i pokrewnymi.
  • Promowanie wiedzy na temat metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością.
  • Popularyzacja dobrych praktyk funkcjonowania zgodnie z kryteriami modelu doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości i stworzenie warunków dla wymiany wiedzy pomiędzy organizacjami zainteresowanymi ciągłym doskonaleniem.

Udział w konkursie mogą zgłaszać wszystkie Firmy, zainteresowane uczestnictwem w Pomorskiej Nagrodzie Jakości, nawet z poza województwa Pomorskiego.

WWW