KONKURS FIRMA ZAANGAŻOWANA SPOŁECZNIE POMORSKIEGO SEKTORA MSP - zgłoszenia tylko do 27 listopada!

Już po raz drugi startuje konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie województwa pomorskiego.
 
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najlepiej wdrożonych Praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zrealizowanych w obszarze zaangażowania społecznego przez mikro, małe lub średnie firmy z województwa pomorskiego.
 
Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego – Pan Mieczysław Struk.
 
Organizatorami Konkursu są: Forum Inicjowania Rozwoju, Radio Gdańsk, Gazeta Wyborcza, 2Pi Group, Multistudio, Studio 102.
 
Partnerem strategicznym Konkursu jest Grupa LOTOS S.A.


 
W pierwszej, pilotażowej edycji nagrodzona została firma AMBRA Sp. z o.o., która świadczy kompleksowe usługi z zakresu utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów biurowych, handlowo-usługowych, socjalnych i przemysłowo-produkcyjnych. 
 
W ramach Konkursu, poszukiwane są dobre praktyki CSR realizowane przez pomorskie firmy w obszarze zaangażowania społecznego. „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” to jeden z siedmiu  kluczowych obszarów odpowiedzialności społecznej wg. normy ISO 26000.
 
Premiowane będą zgłoszone praktyki, które były realizowane we współpracy z przedstawicielami innych sektorów (np. organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji kultury i edukacji i in. podmiotów, które nie należą do sektora biznesu), a także działania strategiczne, realizowane lub planowane w dłuższej perspektywie czasowej, spójne z wizją i misją przedsiębiorstwa (oraz strategią CSR jeśli firma taką posiada). Działania zakończone lub w zaawansowanym stadium realizacji.
 
Zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, organizatorzy konkursu poszukują przykładów działań, wykraczających poza wymogi prawa i jednocześnie takich, które wspierają daną społeczność lokalną i przyczyniają się do budowania z nią relacji.
 
Poniżej lista przykładowych działań i zagadnień, których zgłoszone do konkursu projekty mogą dotyczyć: 

  • Zaangażowanie społeczne – polega na proaktywnej postawie wobec społeczności lokalnej np. zapobieganie problemom i ich rozwiązywanie, budowanie partnerstwa z lokalnymi interesariuszami
  • i organizacjami, dążenie do stania się członkiem danej społeczności. 
  • Edukacja i kultura – to ochrona i promocja kultury oraz propagowanie edukacji. 
  • Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności – wiąże się z ograniczaniem ubóstwa, propagowaniem rozwoju ekonomicznego i społecznego oraz rozwojem kompetencji w społeczności lokalnej. 
  • Rozwój i dostęp do technologii – to wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności
  • i technologii w sposób, który umożliwi promowanie rozwoju zasobów ludzkich oraz dyfuzję technologii. To także ułatwianie dostępu do informacji i technologii poprzez szkolenia czy partnerską współpracę. 
  • Tworzenie bogactwa i dochodów – poprzez np. programy wspierania przedsiębiorczości, rozwoju lokalnych dostawców oraz zatrudniania członków społeczności lokalnej. 
  • Zdrowie – poprzez propagowanie zdrowia, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i chorobom oraz angażowanie się w łagodzenie wszelkich szkód dla społeczności lokalnej. 
  • Inwestycje społeczne – to inwestowanie zasobów firmy w programy i inicjatywy mające na celu poprawę socjalnych aspektów życia społeczności lokalnej. 
  • Inne  

Konkurs ma na celu promocję działań społecznie odpowiedzialnych realizowanych przez pomorskie firmy z sektora MŚP w obszarze zaangażowania społecznego, realizowanych na rzecz podnoszenia poziomu kapitału społecznego na Pomorzu. Konkurs ma pokazywać liczne korzyści płynące ze współpracy międzysektorowej rozwijanej na terenie woj. Pomorskiego.
 
Konkurs przeprowadzany jest od 1 listopada do 2 grudnia 2015 r. Zgłoszenia przyjmowane są w okresie od 1 – 27 listopada 2015 r.
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 2 grudnia 2015 r. podczas uroczystej Gali Laureatów II edycji Konkursu Firma Zaangażowana Społecznie Pomorskiego Sektora MSP. Na Galę wręczenia nagród zaproszeni, poza laureatami, zostaną również przedstawiciele biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych  z terenu województwa pomorskiego.
 
Ten wyjątkowy wieczór pt. „Wieczór Zaangażowanego Biznesu – Smak Zaangażowania”, gdzie docenione zostaną Najlepsze Praktyki CSR na Pomorzu, odbędzie się w Olivia Sky Club w Gdańsku (12 piętro budynku Olivia Tower w kompleksie Olivia Business Centre, Al. Grunwaldzka 472A).
 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane również na stronie www.forumrozwoju.org.pl w dniu 3 grudnia 2015 r.
 
Organizatorzy Konkursu dokonują oceny nadesłanych formularzy zgłoszeniowych z punktu widzenia spełnienia wymogów formalnych. Praktyki ocenione zostaną przez Kapitułę Konkursu. Kapituła w jawnym głosowaniu wybiera 3 najlepsze przykłady Praktyk.
 
Aby wziąć udział w konkursie, należy do 27 listopada pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony www.forumrozwoju.org.pl (zakładka Konkurs Firma Zaangażowana Społecznie), wypełnić go i odesłać na adres: koordynator@upfoundation.pl. Zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona do reprezentowania firmy zgłaszającej własną praktykę.
 
Na 3 zwycięskie Praktyki czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez pomorskie media oraz pomorski biznes. Nagrody te dotyczą możliwości promocji produktów oraz usług oferowanych przez zwycięskie firmy z Pomorza, i są nimi:
- kompleksowa kampania promocyjna w Radio Gdańsk w postaci spotów reklamowych,
- reklama na łamach trójmiejskiej Gazety Wyborczej oraz w jej internetowym serwisie,
- pakiet usług marketingowych ufundowanych przez trójmiejską agencję marketingową 2PiGroup,
- możliwość nagrania filmu promocyjnego przez trójmiejską telewizyjną agencję produkcyjną Multistudio,
- oraz audyt technologiczny strony internetowej przeprowadzony przez trójmiejską agencję Studio 102.
 
Ponadto zwycięskie firmy otrzymają specjalne statuetki, tytuł” Firma zaangażowana społecznie pomorskiego sektora MSP 2015” i prawo używania tej nazwy, a także możliwość prezentacji dobrych praktyk na stronie www.radiogdansk.pl, www.forumrozwoju.org.pl i stronach internetowych innych Partnerów Forum.
 
Pełen regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.forumrozwoju.org.pl.
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie pomorskie firmy!
Dziel się zaangażowaniem. Angażuj do pozytywnych zmian.
 
BIZNES. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. ZAANGAŻOWANIE.