KONKURS DLA START-UPÓW „INNO START-UP”

Jeśli:
•Twoja firma działa na pomorskim rynku od 6 do 36 miesięcy
•Opracowałeś świetny produkt i chcesz o nim powiedzieć światu?
•Chcesz poznać dalsze możliwości jego rozwijania?
•Zgadzasz się z twierdzeniem, że „Moim najlepszym przyjacielem jest ten, kto pozwala mi wydobyć to, co we mnie najlepsze”?
Ten konkurs jest dla Ciebie!!
 
8 firm ma szansę na wyjazdy do wybranej instytucji w Unii Europejskiej o ugruntowanych sukcesach w procesach komercjalizacyjnych i wdrożeniowych. Do każdego wyjazdu przygotuje Was doświadczony coach podczas indywidualnych sesji.

Firma, która uzyska najwięcej punktów w ocenie produktu, oprócz wyjazdów oraz sesji coachingowych, otrzyma pakiet nagród w postaci:
•przygotowania/weryfikacji biznes planu oraz oferty inwestorskiej
•przygotowania raportu z analizy dostępnych źródeł finansowania wraz z rekomendacją wyboru optymalnego sposobu finansowania
•przygotowania prezentacji oraz krótkiego filmu promocyjnego
•prezentacji przedsięwzięcia na platformie crowdfundingowej wspólnicy.pl
•wsparcia Agenta Innowacji w procesie komercjalizacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy dostarczyć do dnia 12 listopada 2014 r., do siedziby Organizatora: InnoBaltica Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, Budynek A, IV p.
 
Kontakt:
Anna Marzec
Tel. 603 208 338
e-mail a.marzec@innobaltica.eu

DOKUMENTACJA KONKURSOWA
Regulamin
Formularz konkursowy
Rachunek zysków i strat
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej
Deklaracja bezstronności
Formularz podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis
Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy
Oświadczenie o wysokości pomocy
Umowa

Konkurs „INNO Start-up” organizowany w ramach projektu INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, którego Liderem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a Partnerami InnoBaltica Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.