Development Trends in Space Propulsion Systems

Międzynarodowa konferencja „Development Trends in Space Propulsion Systems”

Konferencja, która odbędzie się w dniach 7 i 8 października w Warszawie, jest skierowana do naukowców, badaczy oraz przedstawicieli przemysłu, zajmujących się tematyką kosmiczną. Wydarzenie stanowi forum wymiany wiedzy nt. prowadzonych badań, rozwoju technik kosmicznych w Polsce i na świecie, a także promocji prac o tematyce kosmicznej.

Więcej informacji
http://www.spacetrends.itc.pw.edu.pl/