Bezpłatne Spotkania Informacyjne w Agencji Rozwoju Pomorza

W imieniu ARP zapraszamy na spotkania:

Wsparcie z Funduszy Europejskich na wdrażanie działań pro-środowiskowych
13 sierpień
Dla zainteresowanych  finansowaniem działań pro-środowiskowych (w tym energii odnawialnej) przy wsparciu Funduszy Europejskich,  w  tym  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowo Ekspert z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gdańska omówi  możliwości  dofinansowania na wdrażanie działań pro-środowiskowych ze środków budżetu państw oraz  w ramach programów międzynarodowych.
 
Skuteczne aplikowanie o Fundusze Unijne - jak się przygotować ?
14 sierpień
Dla  osób poszukujących źródeł finansowania z UE oraz  planujących aplikowanie o fundusze unijne. W trakcie spotkania eksperci będą omawiać następujące zagadnienia, mi.in. - Jakie są różnice pomiędzy zakończonym a nowym okresem programowania 2014-2020? - Jakie będą dostępne źródła finansowania – czyli na co i ile? - Czy posiadane doświadczenie funduszowe ułatwi czy utrudni aplikowanie w nowej perspektywie UE? - Co to jest stare a nowe spojrzenie projektowe? - Czy trudne jest pisanie projektów? Czego i jak można się nauczyć? - Skąd czerpać informacje o funduszach?
 
Jak zostać coachem? Coach - zawód czy hobby?
20 sierpień
Dla poszukujących nowej drogi rozwoju zawodowego osoby oraz dla zainteresowanych zawodem Coacha. Prowadzący spotkanie -  Coach ACC ICF przybliży i scharakteryzuje zawód Coacha  w tym m.in. będzie wyjaśniał -  Dlaczego coach mylony jest z doradcą, mentorem…?   - Jak zdobyć kwalifikacje coacha?  - Czego i w jaki sposób można się nauczyć?  - Etyka zawodu coacha.- Jaka jest ścieżka certyfikacji ICF? Po spotkaniu możliwość indywidualnych konsultacji na temat: Jak i gdzie zdobyć wiedzę  oraz umiejętności praktyczne coacha.
 
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, więcej informacji www.arp.gda.pl