Bezpłatne seminaria, warsztaty, konferencje, które odbędą się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniach 16-20 listopada w ARP

W imieniu Agencji Rozwoju Pomorza zapraszamy wszystkich stawiających pierwsze kroki w biznesie na bezpłatne seminaria, warsztaty, konferencje, które odbędą się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniach 16-20 listopada.
Program przygotowany przez Agencję Rozwoju Pomorza obejmuje  warsztaty  i spotkania m.in. na temat zakładania działalności gospodarczej, coachingu, rozwoju kompetencji,  funduszy unijnych – więcej informacji na stronie internetowej - ARP
W organizację wydarzeń na Pomorzu włączyło się ponad  50 Instytucji Otoczenia Biznes, aktualna lista wszystkich propozycji dostępna jest na stronie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl.

Zapraszamy!