Akademia Komercjalizacji Technologii - edycja pomorska

Po raz pierwszy!
InnoBaltica wspólnie z Grupą INVESTIN uruchomiła na Pomorzu Akademię Komercjalizacji Technologii - program szkoleniowo-warsztatowy.

Akademia Komercjalizacji to jedyny w Polsce, kompleksowy i chroniony zgłoszeniem patentowym program szkoleniowo-warsztatowy, który przekazuje firmom, instytucjom i klientom indywidualnym kompleksową wiedzę, narzędzia i umiejętności niezbędne w przygotowaniu projektów do procesu komercjalizacji oraz w zarządzaniu przedsięwzięciami o charakterze innowacyjnym.

Pomysłodawcą, twórcą i organizatorem Akademii Komercjalizacji jest Grupa INVESTIN, która rozwija i finansuje  zaawansowane technologie, poprzez inwestycje Venture Capital, programy akceleracji start-upów oraz wszechstronne doradztwo i CSR w obszarze globalnego rynku innowacji.

Za przygotowanie i przekazanie treści merytorycznych odpowiedzialni są doświadczeni praktycy z kraju i zagranicy. Poszczególni prelegenci posiadają ugruntowane kompetencje w danym obszarze tematycznym, związanym z komercjalizacją prac B+R.

Zakres merytoryczny Akademii Komercjalizacji obejmuje 8 bloków tematycznych:

  • Zarządzanie projektami B+R/innowacjami
  • Prawo w procesie komercjalizacji
  • Inwestycje B+R i podatki
  • Własność intelektualna i przemysłowa
  • Potencjał komercyjny projektu
  • Technologia i jej zastosowania
  • Rozwój biznesu technologicznego
  • Finansowanie innowacji

W pełnym zakresie każdy blok ma formę 2-dniowego szkolenia. Szczegółowy zakres bloków, jak również ich intensywności mogą zostać ustalone wspólnie z organizacją delegującą, co zapewni dostosowanie zakresu merytorycznego do potrzeb i oczekiwań odbiorcy.

Akademia Komercjalizacji dostarcza uczestnikom i firmom delegującym licznych korzyści:

Kontakt:

InnoBaltica Sp. z o.o.

Anna Marzec
tel. 603 208 338
e: a.marzec@pomorskie.eu